HumaSRate 24

HumaSRate 24

Predstavlja podpuno automatizovan ESR (sedimentaciju eritrocita) sistem za male i srednje laboratorije.

  • Kapacitet ovog aparata je 8 uzoraka
  • 24 uzoraka/satu
  • STAT 20 min za rezultat prvog uzorka
  • Ugradjendjeni mesa ci stampac
  • Ugradjeni barcode citac
  • Touchscreen sa lakim korisnickim interfejsom
  • QC modul sa Lavey-jennings dijagramojm
  • Temperaturnim preracunavaljem
  • Memorijski kapacitet za 5000 rezultata
  • Mogucnost povezivanja na LIS