HumaStar 300SR

HumaStar 300SR

Automatski analajzer

 • Napravljen je za rad u laboratoriji sa izuzetnim karakteristikama
 • Tipično 290 hemijskih testova na satu
 • Nosač reagenasa za 40 reagens boca
 • Random pristup
 • 60 pozicija za uzorke (serum,plazma,urin, SCF)
 • 80 reakcionih kijaveta
 • Unutrašnji barkod čitač
 • Kapacitivni detektor nivoa tečnosti
 • USB kompatabilnost sa Windows 7 operativnim sistemom
 • Optimizacija softvera za touchscreen monitor
 • LIS preko eterneta, ASTM protokol i bi directional
 • Niska potrošnja vode 3l/h
 • Dostupan na jezicima Engleski, Francuski, Španski
 • Merne talasne dužine 340, 405, 505, 546, 578, 600, 650, 700 nm
 • Dimenzije aparata 93 x 74 x 60 cm