HumaStar 600

HumaStar 600

Automatski analajzer HumaStar 600

 • Poseduje dva sa reakcionim kijavetama sa identicnom strukturom.
 • Broj analiza 600/h, maksimalno 770 test/h
 • Aparat sadrzi 95 pozicija za uzorke 5 nosaca sa po 19 uzoraka
 • Standardne epruvete: Ф12×68.5, Ф12×99, Ф12.7×75, Ф12.7×100, Ф13×75, i Ф13×100;
 • Male posude za uzorkovanje: Ф10×37 i Ф12×3
 • 48 mesta za reagense (25 i 70 ml)
 • Sistem rashlađivanja obezbeđuje 24-časovno neprekidno rashlađivanje na temperaturi od 2~10℃;
 • Aparat sadrzi 160 reakcionih kijaveta, dva nosaca sa po 80
 • 12 mernih talasnih dužina (filtera), u opsegu 340 do 750 nm
 • Automatsko ciscenje kijaveta
 • uzorci: serum, plazma i urin
 • Interfejs RS232 serijski port
 • Maksimum potrošnje vode ≤ 4L/H
 • Metoda kalibracije u jednoj tački, dve tačke, multi-point linearna kalibracija, nelinearna kalibracija,
 • Metoda analize End-point metoda, two-point metoda, kinetička metoda; test sa jednom/dve talasne dužine i podržavanje testova sa tri/četiri reagensa
 • Zapremina uzorka: 2 – 100ul/testu (rezolucija podešavanja 1ul).
 • Rezultati za hitan uzorak 12 minuta od postavljanja na aparat
 • Automatska dilucija uzoraka u slučajevima abnormalnih rezultata, nestabilnosti substrata i/ili nelinearnosti.
 • Automatsko prihvatanje kalibracije i slepe probe u slučaju ispunjenja zadatih kriterijuma
 • Mogućnost barkodiranja epruveta sa uzorcima i automatskog učitavanja putem radne liste (LIMS).
 • ISE elektrode: za Na, K, Cl i referentna