Medonic M series M 32

Hematologija 3-diff

MEDONIC serije M predstavlja hematološki brojač najnovije generacije namenjen laboratorijama i klijentima sa povećanim zahtevima. Predstavlja napredniji hematološki sistem razvijen na bazi 25-ogodišnjeg iskustva i logični je naslednik brojača MEDONIC-serije , koji je na teritoriji Srbije i Crne Gore prodat u više od 40 primeraka. Aparat je savremenog dizajna sa `Touch-screen` ekranom.

Osnovne karakteristike brojača M-serije:

 • Broj parametara: 20 parametara (RBC, HGB, MCV, HCT, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW, RDW%, WBC, LYMF%, LYMF, MID%, MID, GRAN%, GRAN, PDW, PCT i
 • LPCR)
 • Brzina rada: 67 uzoraka/sat
 • Modovi rada: Mod venske krvi (<90ul krvi) Predilucioni mod (20ul krvi)
 • Kapilarni mod (20ul krvi)
 • Autoloader mod (<250ul krvi, 2×20 pozicija za auto- uzorkovanje)
 • Kapilarni mod: kompletna krvna slika iz kapi krvi (Bez dilucije!!!) korišćenjem
 • mikrokapilarnog adaptera ( MPA)
 • Predilucioni mod: – automatsko dispenziranje neophodne količine diluenta.
 • Autoloader mod: – potpuno automatsko bar-kod skeniranje i uzorkovanje iz vakutajnera.
 • 2×20 pozicija za autouzorkovanje
 • LCD 6-inčni “Touch-screen” ekran u boji, sa integrisanom softverskom tastaturom (240 kolone x 320 redova)
 • Eksterna tastatura (opciono)
 • Tipovi uzorkovanja:
  • i – iz otvorene epruvete , < 90ul aspiracione zapremine
  • iz vakum-epruveta (bušenjem čepa vakutajnera), < 250ul
  • mikrokapilara, 20ul
 • Princip merenja HGB: fotometrijska metoda bez cijanida (“Cyanide free”), 535±5nm
 • Performanse/reproducibilnost sistema u CV(%): WBC<=1.8, RBC<=1.1, MCV<=0.3, PLT<=3.3, HGB<=1.0.
 • Carry-over: RBC, HGB, WBC, PLT < 1%
 • Samo dva sistemska reagensa: Diluent 20 l i Lizer 5 l
 • Utrošak reagensa po testu: 22 ml Diluenta i 4.5 ml Lizera
 • Automatsko ispiranje (bez obaveznog klinera !!!)
 • Automatsko ispiranje aspiracione igle (spolja i iznutra)
 • Modovi QC kontrole:
  • BOULE kontrolnim uzorcima (barkodirane), u 3 nivoa
  • komercijalnim kontrolnim uzorcima, u 3 nivoa
  • mod back-ground očitavanja, provera blanka reagenasa
 • Modovi kalibracije:
  • BOULE kalibracionim uzorkom
  • komercijalnim kalibracionim uzorcima
  • manuenim podešavanjem faktora parametara, na osnovu poznatog uzorka
 • Integrisani QC softver (Prosečan, SD, CV, Levey-Jennings kriva i X-B)
 • Prikaz histograma (RBC, PLT, WBC) na LCD ekranu i štampaču.
 • Integrisana softverska podrška: sistem upozoravajućih poruka sa indikacijom greške i varijantama za rešavanje problema, vizuelni prikaz rezultata u zavisnosti od predefinisanih profila normalnih vrednosti
 • Memorija za više 10.000 uzoraka sa histogramima.
 • Flagovi upozorenja (abnormalne vrednosti, linearnost, poruke greške …)
 • Eksterni štampač: HPLaserJet.
 • štampanje kompletnog izveštaja sa histogramima
 • Integrisani mikser: 5 pozicija
 • Bar-kod čitač za identifikaciju uzoraka i reagenasa