Centrifuge

HuMax Micro
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax HCT
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 14K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 5K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 4K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 3K
Centrifuge, Prateća lab. oprema