Reagensi


SD BIOLINE FOB

Brzi testovi, Reagensi

50 testova stolica

Detaljnije...

SD BIOLINE H.Pylori

Brzi testovi, Reagensi

30 testova puna krv, serum, plazma

Detaljnije...

SD BIOLINE H.pylori Ag

Brzi testovi, Reagensi

20 testova stolica

Detaljnije...

SD BIOLINE HAV IgM

Brzi testovi, Reagensi

25 testova serum, plazma

Detaljnije...

SD BIOLINE HIV 1/2 3.0

Brzi testovi, Reagensi

30 testova puna krv, serum, plazma

Detaljnije...

SD BIOLINE Influenza Ag

Brzi testovi, Reagensi

25 testova bris

Detaljnije...

SD BIOLINE Rota/Adeno

Brzi testovi, Reagensi

20 testova stolica

Detaljnije...

SD BIOLINE RSV

Brzi testovi, Reagensi

25 testova nazofaringealna lučenja

Detaljnije...

SD BIOLINE Syphilis 3.0

Brzi testovi, Reagensi

30 testova puna krv, serum, plazma

Detaljnije...

SD BIOLINE TnI/BNP Duo

Brzi testovi, Reagensi

25 testova puna krv, serum, plazma

Detaljnije...

SD Urocolor 1 – 11

Brzi testovi, Reagensi

100 testova urin

Detaljnije...

SLE Latex Test

Brzi testovi, Reagensi

50 testova      serum

Detaljnije...