Sistem kvaliteta

Sertifikati

SCor  je uspostavio, održava i konstantno unapređuje Integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji čine sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), sistem menadžmenta životne sredine (EMS) i sistem upravljanja zaštitom zdravlјa i bezbednošću na radu (OH&S) saglasno zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008, u cilјu standardizacije poslovnih procesa, ostvarivanja dobrih konkurentskih pozicija, ispunjavanja zahteva zainteresovanih strana, smanjenja potencijalnih rizika poslovanja, obezbeđenja kontinuiteta poslovanja i ostvarivanja održivog razvoja organizacije.

//scor.rs/wp-content/uploads/2019/01/politika1.jpg

SCor primenjuje integrisani sistem menadžmenta sa ciljem:

  • isporučivanja proizvoda i pružanja usluga koji su takvi da zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika i koji su usklađeni sa zahtevima važećih zakonskih propisa i standarda;
  • stavljanja pod kontrolu značajnih aspekata životne sredine i poboljšavanja svog učinka u procesu zaštite životne sredine;
  • utvrđivanja procesa upravljanja rizicima po zdravlje i bezbednosti koji se ne mogu tolerisati i rizika koji se moraju rešavati u ograničenim vremenskim intervalima.
  • povećanja zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana efektivnom primenom sistema menadžmenta, stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta i dokazivanjem usaglašenosti sa zahtevima zainteresovanih strana i važećih zakonskih propisa.
  • kontinuiranog unapređenja svih procesa poslovanja, u skladu sa kontekstom organizacije, zahtevima i očekivanjima korisnika i ostalih zainteresovanih strana.
//scor.rs/wp-content/uploads/2018/03/OHSAS-16010-v1.png
//scor.rs/wp-content/uploads/2018/04/SRPS-ISO-14001-1.jpg
//scor.rs/wp-content/uploads/2018/04/SRPS-ISO-9001-1.jpg