Prateća lab. oprema

HuMax Micro
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax HCT
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 14K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 5K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 4K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HuMax 3K
Centrifuge, Prateća lab. oprema
HumaRock
Mešalice, Prateća lab. oprema
HumaRoll
Mešalice, Prateća lab. oprema
HumaTwist
Mešalice, Prateća lab. oprema
HumaScope classic LED
Mikroskopi, Prateća lab. oprema
HumaScope Fluo LED
Mikroskopi, Prateća lab. oprema
HumaScope Premium LED
Mikroskopi, Prateća lab. oprema