Rayto 240

Rayto 240

Automatski biohemijski analizator

ChemRay 240 predstavlja automatski biohemijski analizator, modernog dizajna i sa integrisanim tehnološkim rešenjima najnovije generacije. Najsavremeniji integrisani principi očitavanja, ispiranja i QC-modula čine ga najboljim izborom u pogledu odnosa cena/kvalitet na evropskom tržištu.

Osnovne karakteristike:

Sistemske funkcije

 • Princip analiziranja: Automatski, Random-Access
 • Tip testiranja: biohemijski, imunoturbidimetrijski
 • Do 240 analiza/sat u modu sa mono reagensima
 • Otvoren sistem u pogledu mogućnosti programiranja testova
 • Mogućnost rada sa hitnim (STAT) pacijentima

Nosač uzoraka

 • Broj pozicija za uzorke: 40
 • Količine uzoraka: od 3 do 45μL, u koraku od 0.5μL
 • Mogućnost definisanja pozicija standarda i kontrola

Nosač reagensa

 • Broj pozicija za reagense: 40, sa kontinualnim hlađenjem
 • Konstantno hladjenje reagensa (0-24h): integrisani Peltier-elementi, sistem hladjenja bez freona. Temperatura: 4~10ºC
 • Količine reagenasa:
  • Reagens 1: 180 do 450μL, u koraku od 1μL
  • Reagens 2: 30 do 250μL, u koraku od 1μL

Reakcioni nosač

 • 81 reakciona kiveta, 9 kiveta/stripu
 • Optički put kiveta: 5 mm
 • Količine reakcionih smeša: od 180 do 500μL
 • Reakciona temperatura: 37ºC, tačnost ±0.1ºC
 • Nezavisna igla za miksiranje reakcione smeše
 • Sistem automatskog 8-kanalnog ispiranja reakcionih kiveta sa kontinualnim monitoringom čistoće reakcionih kiveta. Nizak carry-over

Igla za pipetiranje

 • Sistem automatske detekcije nivoa sistemskih tečnosti i reagenasa, detekcije mehaničkih udara ili prepreka i automatska provera sistema
 • Nezavisna igla za miksiranje reakcione smeše
 • Automatsko spoljašnje i unutrašnje ispiranje igle za pipetiranje
 • Mogućnost predgrevanja reagenasa pre startovanja reakcije

Optički sistem i očitavanje

 • Halogena lampa
 • Opseg absorbance: 0~4.000Abs, ±1%
 • Rezolucija očitavanja: 0.0001Abs
 • Memorisanje rezultata, jednostavno programiranje i stvarna walk-away operacija.
 • Mogućnost rada sa dvokomponentnim testovima
 • Jednostavan korisnički softver, sa Windows XP platformom.
 • Sertifikati: TUV, CE

Tehnički parametri instrumenta

Metode testiranja: End-point metode, Fixed-time metode, Kinetic metode.

Metode kalkulacija: Faktor, standard u jednoj tački, standard u više tačaka, linearna regresija, ne-linearna regresija itd.

Spektralni mod: 8 optičkih filtera (340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 nm)

Broj pozicija za reagense: 40 pozicija

Broj pozicija za uzorke: 40 pozicija

Izvor svetlosti: 12 V/20 W long-life halogena lampa

Opseg merenja: Apsorbanca do 4.0A.

Ekran: LCD ekran

Štampanje: Periferni štampač

Uslovi radnog prostora: 10℃~30 ℃; relativna vlažnost ≤70%; bez kondezacije vlage; atmosferski pritisak 86kPa~106kPa.

Uslovi skladišćenja: 0℃~40 ℃;relativna vlažnost ≤80%; skladišćenje u ventiliranoj prostoriji bez korozivnih gasova.

Radno napajanje: a.c.220V, 50Hz/60Hz

Snaga: 1500VA

Osigurači: T10AL250V, Φ5×20